Tuesday, October 18, 2005

Melayu sudah berubah

Orang Melayu terkenal dengan citranya yang damai, suka menerima pendatang dan ramah. Sifat-sifat terpujilah inilah yang menjadi modal sehingga daerah rawa-rawa yang jauh dari subur dan menjadi sarang nyamuk menjadi tempat perantauan yang paling digemari.
selengkapnya dapat dibaca di Melayu on Ghobro : http://ghobro.com/sosial/budaya/melayu-berubah.html